Opća pravila privatnosti – Čarobni sjaj j.d.o.o.

Sadržaj

 1. Uvod
 2. Prijave na newsletter
 3. Ako ste nam se obratili zbog naše usluge, proizvoda koji ste kod nas kupili ili slično
 4. Registrirani korisnici Čarobni sjaj j.d.o.o. računa
 5. Sadašnji ili potencijalni poslovni partneri
 6. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?
 7. Tko ima pristup Vašim osobnim podatcima?
 8. Prenose li se moji osobni podatci u treće zemlje?
 9. Kako štitimo Vaše osobne podatke?
 10. Period držanja Vaših osobnih podataka
 11. Vaša prava

 

 1. Uvod

1.1. Ovo su Opća pravila privatnosti (dalje: „Pravila Privatnosti“) koje donosi Čarobni sjaj j.d.o.o.,, Kerestinečka cesta 57/A, Kerestinec 10 431 Sveta Nedelja, OIB 50056415529.

1.2. Pravila Privatnosti uređuju pitanje zaštite osobnih podataka kao i privatnosti fizičkih osoba – naših kupaca, dobavljača, korisnika naših usluga, osoba koje su se prijavile na naš newsletter kao i drugih naših poslovnih partnera, gdje se mi nalazimo u položaju voditelja obrade (osobe koja određuje svrhu i način obrade).

1.3. U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se na adresu zastitapodataka@stanic.hr.

 

 

 1. Prijave na newsletter

2.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

2.1.1. Ako ste se prijavili za primanje našeg newslettera, obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dali prilikom same prijave odnosno sljedeće podatke:

2.1.1.1. Vaše nužne podatke: e-adresa;

2.1.1.2. Vaše dodatne podatke: ime, spol, grad te interesi.

2.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

2.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

2.2.1.1. Kako bismo Vam dostavljali naš newsletter. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes na temelju Vašeg zahtjeva za primanje newsletter-a;

2.2.1.2. Kada za to imamo drugi legitimni interes (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera).

 

 1. Ako ste nam se obratili zbog naše usluge, proizvoda koji ste kod nas kupili ili slično

3.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

3.1.1. Obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dali prilikom slanja upita, zahtjeva, prigovora, pohvale ili sličnog, a koji mogu uključivati sljedeće osobne podatke:

3.1.1.1. Ime i prezime, telefon, e-adresa, razlog obraćanja, proizvod koji ste kupili, datum i mjesto kupnje, sažetak vašeg upita / zahtjeva / prigovora / pohvale i Vaše zadovoljstvo našim odgovorom.

3.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

3.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

3.2.1.1. Kako bismo mogli odgovoriti na Vaš upit, zahtjev, prigovor, pohvale ili slično. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes kako bismo mogli odgovoriti na Vaš upit, zahtjev, prigovor, pohvalu ili slično;

3.2.1.2. Kako bismo mogli pratiti zadovoljstvo našom uslugom. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

3.2.1.3. Kako bismo ispunili svoje zakonske obveze (primjerice čuvanje prigovora potrošača).

 

 1. Registrirani korisnici Čarobni sjaj j.d.o.o.

4.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

4.1.1. Obrađujemo osobne podatke (1) koje ste nam dali prilikom registracije Vašeg korisničkog računa, (2) u vezi Vašeg korištenja korisničkog računa, (3) o Vašim on-line kupovinama na stranici fabbrica.hr, tj. sljedeće osobne podatke:

4.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke: ime, prezime, datum rođenja, spol; prebivalište (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj i država);

4.1.1.2. Vaše kontakt podatke: kontakt adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država); telefon, E-adresa;

4.1.1.3. Dodatne podatke nužne za potrebe izvršenje transakcija: Način plaćanja, broj bankovne kartice;

4.1.1.4. Podatke proizašle iz našeg poslovnog odnosa: Datum i vrijeme kupnje, potrošeni iznos, kupljeni artikli zajedno s količinom;

4.1.1.5. Podatke proizašle iz Vašeg korištenja fabbrica.hr računa: Datum i vrijeme pristupanja fabbrica.hr računu, IP adresa, radnje po računu, status primanja newslettera.

 

4.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

4.2.1. Osobne podatke registriranih korisnika fabbrica.hr usluge obrađujemo za sljedeće svrhe:

4.2.1.1. Kako bismo Vam omogućili korištenje fabbrica.hr usluga. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je sklapanje te izvršenje ugovora o uslugama (prihvaćanje Općih uvjeta fabbrica.hr stranica);

4.2.1.2. Kako bismo sukladno Vašim kupovnim interesima mogli prilagoditi našu ponudu te Vam ponuditi bolju uslugu. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših podataka je naš legitiman interes kao pružatelja usluge;

4.2.1.4. Kada je obrada nužna kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti.

4.2.1.5. Kada za to imamo drugi legitiman interes (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera).

 

 1. Sadašnji ili potencijalni poslovni partneri

5.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

5.1.1. Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali kao i one koje smo prikupili prilikom uspostavljanja i održavanja poslovnog odnosa, odnosno sljedeće podatke:

5.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke (ako ste fizička osoba, npr. vlasnik obrta), i to ime, prezime, OIB, veza s pravnom osobom (vlasnik, direktor, zaposlenik ili slično);

5.1.1.2. Vaše kontakt podatke, i to ime i prezime osobe za kontakt, kontakt adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država), telefon, E-adresa.

 

 

6.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

6.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

6.2.1.1. Kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema Vama i poduzeli druge potrebne radnje u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora (primjerice radi izdavanja faktura i isporuka robe) ili prethodnih radnji (primjerice slanja ponuda). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je izvršavanje ugovora u kojemu ste stranka, odnosno poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;

6.2.1.2. Kada za to imamo drugi legitimni interes (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera);

6.2.1.3. Kako bismo ispunili svoje zakonske obveze.

 

 

 1. Tko ima pristup Vašim osobnim podatcima?

7.1. Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

7.2. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka u niže opisanim situacijama:

7.2.1. Treći pružatelji usluga koji nam pružaju određene usluge i proizvode (primjerice ispunjavanje narudžbi, isporuka paketa, oglašavanje i savjetovanje). U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama;

7.2.2. Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima;

7.2.3. Nadležna tijela (policija, državno odvjetništvo, sud itd.) u slučaju provođenja sudskih i drugih istovrijednih postupaka. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama.

 

 1. Prenose li se moji osobni podatci u treće zemlje?

8.1. Vaše osobne podatke ne prenosimo u treće zemlje osim u dolje navedenom slučaju (ako i kada je isti primjenjiv).

8.2. Za potrebe provedbe marketinških kampanja u određenim situacijama koristimo usluge društva The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp sa sjedištem na području Sjedinjenih Američkih Država (više o tome kako isti obrađuje Vaše osobne podatke možete pročitati putem Pravila privatnosti – MailChimp). U tim situacijama, Vaši osobni podaci nužni za provedbu marketinške kampanje mogu biti pohranjeni na području Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države kao i predmetni pružatelj usluga nalaze se u režimu odobrenom od strane Europske komisije te je ocijenjeno kako pružaju zadovoljavajuću razinu zaštite osobnih podataka.

 

 

 1. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

9.1. Zaštita Vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:

9.1.1. Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;

9.1.2. Korištenje sigurnih metoda prilikom razmjerne Vaših osobnih podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa;

9.1.3. Primjena suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke;

9.1.4. Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gdje su Vaši podaci pohranjeni) koji se koriste za obradu osobnih podataka.

 

 1. Period držanja Vaših osobnih podataka

10.1. Za podatke gdje postoji zakonom definirani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana.

10.2. Ako ste naši poslovni partneri za koje ne postoji definirani zakonski rok čuvanja, držimo za cijelo vrijeme važenja ugovora kojeg imamo sklopljenog s Vama. Po prestanku ugovora, Vaše podatke brišemo u dodatnom periodu od 6 godina od prestanka ugovora (zastarni period od 5 godina, uvećan za 1 godišnji period za brisanje).

10.3. Osobne podatke korisnika naših usluga čuvamo za cijelo vrijeme trajanja odnosno korištenja usluga. Po prestanku korištenja usluga, Vaše podatke brišemo u skladu sa zasebno definiranim rokovima – vidi kod pojedine usluge.

10.4. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes, te ih brišemo u periodu od 1 godine od prestanka našeg legitimnog interesa.

10.5. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše suglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu suglasnost. U slučaju povlačenja suglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku.

 

 

 1. Vaša prava

11.1. U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, imamo pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka.

11.2. Vaša prava možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na info@fabbrica.hr te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

11.3. Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od prošlog Vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje.

11.4. Pristup Vašim osobnim podatcima: Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo.

11.5. Ispravak netočnih osobnih podataka: Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše osobne podatke.

11.6. Prenosivost osobnih podataka. Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka.

11.7. Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim osobnim podacima: Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka kao i općenito na naš način postupanja s Vašim osobnim podacima.

11.8. Pravo povlačenja privole. Imate pravo u svakom trenutku povući privolu za daljnju obradu osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na obrade izvršene na temelju privole prije njezina povlačenja.

11.9. Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka – Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.