Pravila nagradnog natječaja

PRAVILA FACEBOOK NAGRADNOG NATJEČAJA „ROMANTIČNA PIZZA ZA DVOJE“

Članak 1.

PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator nagradnog natječaja je Čarobni sjaj j.d.o.o., Slavonska avenija 22/1, 10 000, Zagreb, OIB: 39029147242

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka.

Facebook nije odgovoran za organizaciju i provođenje igre u slučaju eventualnih sporova.

Članak 2.

SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Ostvarivanje promidžbe Pizzeria&Bistro Fabbrica, u vlasništvu Čarobni sjaj j.d.o.o. kao Organizatora nagradnog natječaja.

Članak 3.

TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj traje od 03.02.2023. godine od 14:00 h do 14.02.2023. godine do 10:00 h.

Članak 4.

PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja koji posjeduju Facebook profil te prate službeni Facebook profil Fabbrica. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Organizatora, članovi njihove uže obitelji niti druge osobe koje su na bilo koji način sudjelovale u pripremi ovog nagradnog natječaja.

Članak 5.

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je na Facebook stranici Fabbrica, u komentarima ispod nagradnog statusa objaviti odgovor na nagradni zadatak: „U komentaru označite osobu s kojom biste proslavili Valentinovo i napišite zašto je baš ta osoba posebna za vas?“

Svaki sudionik može sudjelovati s jednom prijavom na nagradni natječaj, odnosno jednim odgovorom u komentar ispod nagradnog statusa.

Unosi koji su nekompletni ili na bilo koji način neadekvatni neće ući u bazu za odabir dobitnika. Objavljeni dobitnik dužan je javiti se Organizatoru natječaja putem poruke na Facebook stranici Fabbrica zbog dostave kontakt informacija. Dobitnik je suglasan da se njegovo ime objavi.

Članak 6.

DISKVALIFIKACIJA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika natječaja, za vrijeme trajanja natječaja, u sljedećim slučajevima:

  1. Ukoliko Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti.
  2. Ukoliko se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju.
  3. Ukoliko se komentar ne pridržava teme natječaja
  4. Ukoliko je komentar uvredljivog ili vulgarnog sadržaja
  5. Iz nekog drugog razloga za koji Organizator ili Administrator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1. - 5. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

Članak 7.

FOND NAGRADA

Pobjednik nagradnog natječaja osvaja: Dvije Romantične pizze – Pizza u obliku srca (piće nije uključeno). Rok iskoristivosti je do 28.02.2023.

Članak 8.

ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagrađen može biti samo sudionik koji je sudjelovao u natječaju i koji je ispunio uvjete navedene u članku 5. pod pretpostavkom da se radi o ispravnim prijavama sukladno članku 6. Ime sudionika koji je osvojio nagradu, bit će objavljeno na Facebook stranici Fabbrica dana 14.02.2023. godine u 12 h. Stručno povjerenstvo će odabrati najkreativniji odgovor i nagraditi dobitnika.

Članak 9.

UVJETI POD KOJIMA SE NAGRADNI NATJEČAJ MOŽE PREKINUTI

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na

Facebook profilu Fabbrica.

Članak 10.

NAČIN NA KOJI SUDIONICI NAGRADNOG NATJEČAJA PREUZIMAJU

NAGRADE

Dobitnici će obavijest o nagradi dobiti putem privatne poruke na Facebook-u. Dobitnik će svoju nagradu dogovoriti s Pizzeria&Bistro Fabbrica. Ako Organizator ne uspije ostvariti kontakt s dobitnicima u roku od 10 dana od objave dobitnika, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je prenosiva na treću osobu uz prethodnu najavu Organizatoru.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača i Organizatora prema dobitniku nagrade.

Članak 11.

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime objavi javno na Facebook-u Fabbrica.

Članak 12.

PRAVILA

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na web stranici Fabbrica kao i na Službenoj Facebook stanici Fabbrica. Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima nagradnog natječaja. Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja nagradnog natječaja.

Članak 13.

RJEŠAVANJE SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nadležan je sud u Zagrebu.

PRAVILA INSTAGRAM NAGRADNOG NATJEČAJA „ROMANTIČNA PIZZA ZA DVOJE“

Članak 1.

PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA

 

Organizator nagradnog natječaja je Čarobni sjaj j.d.o.o., Slavonska avenija 22/1, 10 000, Zagreb, OIB: 39029147242

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Instagrama.

Instagram nije odgovoran za organizaciju i provođenje igre u slučaju eventualnih sporova.

 

Članak 2.

SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

 

Ostvarivanje promidžbe Pizzeria&Bistro Fabbrica, u vlasništvu Čarobni sjaj j.d.o.o. kao Organizatora nagradnog natječaja.

 

Članak 3.

TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

 

Nagradni natječaj traje od 03.02.2023. godine od 14:00 h do 14.02.2023. godine do 10:00 h.

 

Članak 4.

PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

 

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja koji posjeduju Instagram profil te prate službeni Instagram profil Fabbrica. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Organizatora, članovi njihove uže obitelji niti druge osobe koje su na bilo koji način sudjelovale u pripremi ovog nagradnog natječaja.

 

Članak 5.

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

 

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je na Instagram profilu Fabbrica, u komentarima ispod nagradnog statusa objaviti odgovor na nagradni zadatak: „U komentaru označite osobu s kojom biste proslavili Valentinovo i napišite zašto je baš ta osoba posebna za vas?“

 

Svaki sudionik može sudjelovati s jednom prijavom na nagradni natječaj, odnosno jednim odgovorom u komentar ispod nagradnog statusa.

Unosi koji su nekompletni ili na bilo koji način neadekvatni neće ući u bazu za odabir dobitnika. Objavljeni dobitnik dužan je javiti se Organizatoru natječaja putem poruke na Instagram stranici Fabbrica zbog dostave kontakt informacija. Dobitnik je suglasan da se njegovo ime objavi.

 

Članak 6.

DISKVALIFIKACIJA

 

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika natječaja, za vrijeme trajanja natječaja, u sljedećim slučajevima:

  1. Ukoliko Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti.
  2. Ukoliko se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju.
  3. Ukoliko se komentar ne pridržava teme natječaja
  4. Ukoliko je komentar uvredljivog ili vulgarnog sadržaja
  5. Iz nekog drugog razloga za koji Organizator ili Administrator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

 

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1. - 5. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

 

Članak 7.

FOND NAGRADA

 

Pobjednik nagradnog natječaja osvaja: Dvije Romantične pizze – Pizza u obliku srca (piće nije uključeno). Rok iskoristivosti je do 28.02.2023.

 

Članak 8.

ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA

 

Nagrađen može biti samo sudionik koji je sudjelovao u natječaju i koji je ispunio uvjete navedene u članku 5. pod pretpostavkom da se radi o ispravnim prijavama sukladno članku 6. Ime sudionika koji je osvojio nagradu, bit će objavljeno na Instagram stranici Fabbrica dana 14.02.2023. godine u 12 h. Stručno povjerenstvo će odabrati najkreativniji odgovor i nagraditi dobitnika.

 

Članak 9.

UVJETI POD KOJIMA SE NAGRADNI NATJEČAJ MOŽE PREKINUTI

 

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na

Instagarm profilu Fabbrica.

 

Članak 10.

NAČIN NA KOJI SUDIONICI NAGRADNOG NATJEČAJA PREUZIMAJU

NAGRADE

 

Dobitnici će obavijest o nagradi dobiti putem privatne poruke na Instagram-u. Dobitnik će svoju nagradu dogovoriti s Pizzeria&Bistro Fabbrica. Ako Organizator ne uspije ostvariti kontakt s dobitnicima u roku od 10 dana od objave dobitnika, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je prenosiva na treću osobu uz prethodnu najavu Organizatoru.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača i Organizatora prema dobitniku nagrade.

 

Članak 11.

PUBLICITET

 

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime objavi javno na Instagramu-u Fabbrica.

 

Članak 12.

PRAVILA

 

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na web stranici Fabbrica kao i na Službenoj Instagram stanici Fabbrica. Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima nagradnog natječaja. Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja nagradnog natječaja.

 

Članak 13.

RJEŠAVANJE SPORA

 

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nadležan je sud u Zagrebu.